Konsultacje online w zakresie:

  • terapii neurologopedycznej
  • treningu oddechowego
  • wykorzystania metod wspomagających w terapii (joga, relaksacja)

Konsultacja neurologopedyczna ma na celu doradztwo w zakresie aktualnego stanu pacjenta, zbudowanie bazy do przyszłej terapii stacjonarnej, a także wspomagania procesu usprawnienia komunikacji. Rozmowa przeprowadzana jest w formie online, składa się na nią wywiad, obserwacja oraz analiza wysłanego wcześniej materiału. Na tej podstawie planujemy dalsze działania terapeutyczne.

Wskazania: problemy komunikacyjne, wady wymowy, leczenie ortodontyczne, jąkanie i niepłynność mowy, niedosłuch, praca wymagająca posługiwania się głosem, napięcia w obszarze głowy i szyi utrudniające wypowiadanie się, zaburzenia mowy związane ze stresem.

Konsultacja w zakresie treningu oddechowego ma na celu doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej metody treningu oddechowego, przeprowadzenie treningu z możliwością rozszerzenia pracy do spotkań stacjonarnych. Rozmowa przeprowadzana jest w formie online, składa się na nią wywiad, obserwacja oraz analiza wysłanego wcześniej materiału. Na tej podstawie planujemy dalsze działania terapeutyczne.

Wskazania: problemy komunikacyjne, wady wymowy, choroby układu oddechowego, trudności z koncentracją, problemy emocjonalne i zaburzenia na tle nerwowym, leczenie ortodontyczne, zaburzenia snu.

Konsultacja w zakresie wykorzystania metod wspomagających terapię ze szczególnym uwzględnieniem jogi i relaksacji, ma na celu doradztwo w zakresie wzbogacenia zajęć terapeutycznych odpowiednio dobranymi formami aktywności ruchowej, która będzie wspomagała pacjenta.

subskrybuj

O mnie

Dorota Archicińska-Powalska

Absolwentka dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na wydziale rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wielbicielka nieustannego rozwoju, uczestniczka wielu warsztatów, konferencji i kursów doszkalających. W swojej pracy wykorzystuje podejście holistyczne, którego podstawą jest dokładna diagnoza pacjenta. Zawsze dba o atrakcyjność zajęć i dostosowuje materiały do zainteresowań. Specjalizuje się w połączeniu klasycznej terapii logopedycznej z metodami manualnymi oraz miofunkcjonalnymi, a także wykorzystaniem technik oddechowych, redukcji stresu czy elementów terapii ruchem. Większość doświadczeń zawodowych zdobywała w poradniach, szpitalach oraz ośrodkach rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi warsztaty i webinary, stale dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Lista ukończonych szkół wyższych
2020 – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Relaksacja i joga
2018 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Neurologopedia
2017 – Uniwersytet Warszawski / Warszawski Uniwersytet Medyczny – Logopedia ogólna i kliniczna (mgr)
2015 – Uniwersytet Warszawski / Warszawski Uniwersytet Medyczny – Logopedia ogólna i kliniczna (lic.), specjalizacja nauczycielska
2014 – Uniwersytet Warszawski – Filologia polska (lic.), specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty
Niemowlak u logopedy, część I, Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie – Prowadzący – Marzena Machoś 2020
Anatomia palpacyjna głowy i szyi dla logopedów – Prowadzący – Marian Majchrzycki 2020
Fizjoterapia oddechowa w pediatrii – metody, techniki, sprzęt” – Prowadzący – ODNOVA 2020
Trening kobiet w ciąży i po ciąży – Prowadzący – Polskie Centrum Fitness 2020
Terapia oddechowa – Prowadzący – Anna Maria Pękacka-Egli 2020
K-Taping logopedyczny – Prowadzący – K-Taping International Academy 2019
MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 – Prowadzący – Barbara Parandowska 2019
Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego – Prowadzący – Anita Lorenc 2019
Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – Prowadzący – Monika Jerzyk 2019
Terapia manualna w logopedii – Prowadzący – Cognitus 2019
Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki (Buteyko) w Polsce – Prowadzący – Patrick McKeown 2019
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Poziom I – Prowadzący – Dariusz Okrzesik 2019
Dyzartria – wyzwaniem dla logopedy – Prowadzący – Magdalena Mazur 2019
I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia – przełknij to!” – Prowadzący – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2019
Spastyczność – kończyna górna – Prowadzący – Joanna Tokarska 2019
Dialog dla autyzmu w Europie. Zmierzając do integracji społecznej dorosłych osób ze spektrum autyzmu – Prowadzący – Synapsis 2019
Podstawy jogi dla dzieci i młodzieży – Prowadzący – Emilia Burkiewicz 2018
Terapia ręki I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż – Prowadzący – Procentrum 2018
Karta Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) – Prowadzący – Komlogo 2017
Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania – Prowadzący – Aleksandra Jasińska-Jastrzębowska 2017
Komunikacja międzykulturowa – Prowadzący – MultiLingua 2016
Doskonal swój głos” cykl warsztatów obejmujących zagadnienia dotyczące technik oddechowych i relaksacyjnych, dykcji, higieny głosu oraz sztuki wystąpień publicznych – Prowadzący – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2015
Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy – Prowadzący – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2015
Sposoby komunikacji z małym dzieckiem niepełnosprawnym – MAKATON, PCS – Prowadzący – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2013

obserwuj