Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies

Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności lub Polityki Cookies użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – administratorem danych osobowych oraz Stron Internetowych jest Matka Niedoskonała z siedzibą w Warszawie, ul. Przeworska 3a/90 (04-382), NIP 1251602317; dane kontaktowe: tel. 505 233 613, e-mail kontakt@matkaniedoskonala.pl;
 • Marki – marki produktów znajdujących się w portfolio Administratora: Matka nieDoskonała
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Newslettera, Fanpage, Informacji Handlowej, Stron Internetowych oraz Formularza Kontaktowego;
 • Strony Internetowe – witryna internetowa (grupa powiązanych ze sobą stron internetowych), składająca się z następujących domen: matkaniedoskonala.pl
 • Social Media – fanpage, kanały, profile Administratora lub Marek Administratora prowadzone przez Administratora na portalach społecznościowych, np. na Facebook, Youtube, Twitter, na których zawarty jest odnośnik / link do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika – cyklicznych materiałów o treści marketingowej, promujących działalność Administratora oraz wiedzę z zakresu ochrony zdrowia;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronach Internetowych, której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Informacja Handlowa – informacja charakterze handlowym przesyłana drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Polityki Prywatności wraz Polityką Cookies,
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119);
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na Stronach Internetowych oraz w Social Media przez Administratora na podstawie Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usług.

 

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług jest Administrator: Matka Niedoskonała z siedzibą w Warszawie.

Z Administratorem można kontaktować się na podane dane:

 1. Adres korespondencyjny tradycyjny: Matka Niedoskonała, Dorota Archicińska-Powalska z siedzibą w Warszawie ul. ul. Przeworska 3a/90 (04-382)
 2. Adres korespondencyjny mailowy: kontakt@matkaniedoskonala.pl
 3. Telefonicznie: 505 233 613

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

 

W przypadku Usług świadczonych na portalach społecznościowych: Udostępnianie, Social Media oraz Linki do Social Media, odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników poszczególnych portali są usługodawcy tych portali. Administrator nie ponosi odpowiedzialności zarówno za świadczone przez portale społecznościowe usługi, jak i za przetwarzanie danych osobowych użytkowników tych portali. Administrator jest odpowiedzialny wyłącznie za przetwarzanie w ramach świadczenia Usług na podstawie Regulaminu.

 

W razie potrzeby wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, prosimy o bezpośredni kontakt na podane ww. dane kontaktowe.

 

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Nie wszystkie informacje przetwarzane przez Administratora w ramach świadczenia Usług mogą stanowić dane osobowe. Może to zależeć od tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług i jakie inne dane o tym Użytkowniku są przetwarzane przez Administratora. W celu zapewnienia pełni praw Użytkownikom Administrator informuje w niniejszej Polityce prywatności o przetwarzaniu wszystkich informacji, niezależnie od tego, czy będą one formalnie wypełniać definicję danych osobowych na gruncie RODO, czy pozostaną poza obowiązywaniem RODO.

 

 • Strony Internetowe, Linki do Marek, Linki do Social Media Marek, Udostępnianie

W celu realizacji usługi Stron Internetowych Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach Cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej, w tym na poszczególnych podstronach.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony Internetowej, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

W ramach Linków do Social Media Marek oraz Udostępniania odrębnymi podmiotami pozyskującymi informacje o Użytkownikach korzystających z ww. Linków lub przycisków są podmioty świadczące usługi poszczególnych portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Informacje dotyczące danych zbieranych przez portale społecznościowe są zamieszczone w politykach prywatności poszczególnych portali.

 • Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko, adres e-mail, tytuł oraz treść korespondencji są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Użytkownika produktach lub usługach oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.

Podanie adresu e-mail oraz wpisanie treści wiadomości są niezbędne do skorzystania z Usługi formularza kontaktowego. Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko oraz numer telefonu; jeśli preferuje, by Administrator skontaktował się z nim w inny sposób. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

Dane te będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przed wysyłką wypełnionego formularza kontaktowego w celu realizacji Usługi formularza kontaktowego zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli zapytanie będzie dotyczyło Marek, produktów lub Usług, udzielenie odpowiedzi będzie zawierało zamówione w ten sposób Informacje Handlowe.

 • Newsletter

Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów Newslettera w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Administrator przetwarza dane:

1) podany adres e-mail,

2) datę przystąpienia do subskrypcji,

3) informacje o wysyłce Newsletterów.

Ponadto Administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi Newslettera do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem i niniejszą Polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.

Dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej podczas zamawiania usługi Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji usługi Newslettera.

 

 • Social Media

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z Social Media. Administrator posiada informacje:

1) o polubieniu Social Media,

2) o aktywności w Social Media,

3) o treść zamieszczanych przez Użytkownika komentarzy i postów.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Ponadto, Administrator może udostępniać publiczne posty Użytkowników lub w inny sposób korzystać z informacji upublicznianych w Social Media, w tym w zakresie innych aktywności Użytkowników w Social Media, w celach marketingowo-PR Spółki, np. udostępniać publiczne posty Użytkowników, dokonywać analiz i statystyk dotyczących aktywności Użytkowników, odpowiadać na posty Użytkowników.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na realizacji jego celów marketingowo – wizerunkowych. Jednocześnie Użytkownicy korzystający z Social Media mają świadomość, że określone informacje są jawne i widoczne dla innych użytkowników tych Social Media, a wręcz Użytkownicy sami decydują, które informacje będą jawne, a które o ograniczonej widoczności, dokonując odpowiednich ustawień profilowych.

Ponadto, w zakresie korzystania z form kontaktu bezpośredniego dostępnych w Social Media Administratora (np. Messenger), dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem, w szczególności ich imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika na portalu społecznościowym, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż portal społecznościowy, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne w innych celach opisanych poniżej.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu Social Media Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

5) Reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 1 rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratorem zgodnie z informacją zawartą poniżej.

6) Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi trzy lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

7)  Dochodzenie roszczeń

W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

8) Statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Stron Internetowych, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików Cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych Google Analytics, Facebook Insight. dostarczanych przez Google i Facebook.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Usługi, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę Usług dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Stron Internetowych i Social Media, informacji, ułatwiania korzystania ze Stron Internetowych oraz Social Media oraz poprawa jakości świadczenia Usług jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców Stron Internetowych oraz Social Media.

Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez okres sześćdziesięciu dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Google Analytics, Facebook Insight dostarczanych przez Google, Facebook może być jednak dłuższy niż sześćdziesiąt dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

9) Działania marketingowe i PR Administratora

Na Stronach Internetowych oraz w Social Media Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub Markach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi Usługami. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

10) Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje (np. w Formularzu kontaktowym);
 2. poprzez gromadzenie plików cookies;
 3. poprzez korzystanie z usług Google Analytics, Facebook Insight.

 

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na świadczeniu Usług.

 

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu. Aby wyrazić sprzeciw, należy Przesłać wiadomość na adres: … lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem ,,Sprzeciw dane osobowe”.

 

11) Marketing innych podmiotów

 

Informacje pozyskane z plików Cookies są przetwarzane również w celach marketingowych innych podmiotów, w tym są udostępniane innym podmiotom, w celu prezentowania Użytkownikom informacji marketingowych innych podmiotów w sposób spersonalizowany, dostosowany do szacowanych zainteresowań Użytkowników. W ten sposób podmioty korzystające z tych informacji prezentują informacje bardziej dopasowane do Użytkowników, dzięki czemu osiągają większą efektywność, a Użytkownicy nie otrzymują informacji zupełnie niedostosowanej do ich potencjalnych zainteresowań.

 

Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich korzystających z tych informacji do własnych celów marketingowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12) Odbiorcy danych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi hostingu, obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu, CRM i PR.

13) Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

14) Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

15) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Polityka Cookies

 

W celu udoskonalenia funkcjonalności Stron Internetowych, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies.

 

1) Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda Strony Internetowe.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies. Lecz w połączeniu z innymi posiadanymi przez Administratora danymi pliki cookies mogą stanowić informacje będące danymi osobowymi.

 

2) Jakie rodzaje plików cookies stosuje Administrator?

 

Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

1) Stałe

2) Własne

3) Reklamowe

4) Funkcjonalne

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

3) W jakich celach Administrator stosuje pliki cookies?

 

1) Świadczenie Usług

Administrator stosuje pliki cookies niezbędne do świadczenia Usług. Pliki te zapewniają możliwość prawidłowego wyświetlania Stron Internetowych oraz przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami, zapamiętywania preferencji językowe Serwisu i umożliwiają sprawne i ergonomiczne korzystanie z innych funkcjonalności Usług.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do świadczenia Usług, a niektóre nie są niezbędne, lecz ułatwiają korzystanie z Usług lub umożliwiają wykorzystywanie różnych funkcjonalności.

2) Statystyki korzystania ze Stron Internetowych

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. korzystania z Usług w szczególności wyświetleń poszczególnych stron lub podstron, korzystania z poszczególnych funkcjonalności, w celu liczenia wizyt na Stronach Internetowych, ich długości i częstotliwości korzystania z poszczególnych Usług lub ich funkcjonalności. Statystyki i analizy korzystania ze Stron Internetowych umożliwiają Administratorowi analizować wydajność Stron Internetowych oraz umożliwiają określanie potrzeb rozwojowych Usług.

Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników Stron Internetowych.

3) Działania marketingowe własne oraz innych podmiotów

Na podstawie zachowań Użytkowników tworzone są profile zainteresowań, które następnie wykorzystywane są do dostarczania informacji dostosowanych do szacowanych zainteresowań Użytkowników. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami Administrator lub podmioty korzystające z tych informacji mogą mieć możliwość ustalenia tożsamości tych Użytkowników.

4) Czy Administrator ujawnia innym podmiotom dane pozyskane za pomocą plików cookies?

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stronami Internetowymi.

5) Jak cofnąć zgodę na pliki cookies / zrezygnować ze stosowania plików cookies?

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies mogą być uzupełniane lub uaktualniane zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie Internetowej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce cookies, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój świadczonych Usług. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. W razie wątpliwości co do jakichkolwiek postanowień niniejszej Polityki cookies Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
 4. Niniejsze Polityki obowiązują od 01.01.2022 r.