KONSULTACJA (online)

mgr Dorota Archicińska-Powalska

120.00 

Spotkanie na ZOOM – termin ustalany indywidualne przez kontakt@matkaniedoskonala.pl

Konsultacje online (45 min) w zakresie:

  • terapii neurologopedycznej
  • treningu oddechowego
  • wykorzystania metod wspomagających w terapii (joga, relaksacja)

Konsultacja neurologopedyczna ma na celu doradztwo w zakresie aktualnego stanu pacjenta, zbudowanie bazy do przyszłej terapii stacjonarnej, a także wspomagania procesu usprawnienia komunikacji. Rozmowa przeprowadzana jest w formie online, składa się na nią wywiad, obserwacja oraz analiza wysłanego wcześniej materiału. Na tej podstawie planujemy dalsze działania terapeutyczne.

Wskazania: problemy komunikacyjne, wady wymowy, leczenie ortodontyczne, jąkanie i niepłynność mowy, niedosłuch, praca wymagająca posługiwania się głosem, napięcia w obszarze głowy i szyi utrudniające wypowiadanie się, zaburzenia mowy związane ze stresem.

Konsultacja w zakresie treningu oddechowego ma na celu doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej metody treningu oddechowego, przeprowadzenie treningu z możliwością rozszerzenia pracy do spotkań stacjonarnych. Rozmowa przeprowadzana jest w formie online, składa się na nią wywiad, obserwacja oraz analiza wysłanego wcześniej materiału. Na tej podstawie planujemy dalsze działania terapeutyczne.

Wskazania: problemy komunikacyjne, wady wymowy, choroby układu oddechowego, trudności z koncentracją, problemy emocjonalne i zaburzenia na tle nerwowym, leczenie ortodontyczne, zaburzenia snu.

Konsultacja w zakresie wykorzystania metod wspomagających terapię ze szczególnym uwzględnieniem jogi i relaksacji, ma na celu doradztwo w zakresie wzbogacenia zajęć terapeutycznych odpowiednio dobranymi formami aktywności ruchowej, która będzie wspomagała pacjenta.